Rayola - Kaduri Hati Terambau

Dilihat: 17.905 Durasi: 5:53
Oleh : Rayola


Cincin pamenan diri
Ka tando suko hati
Lah malingka di jari

Cincin nan balah rotan
Itu tando ikatan
Janji alah dipadan

Lain kini den raso
Anggan urang kironyo
Ragu jo putiahnyo cinto

Lah sio-sio carano
Pinangan lah pacah raso
Janji cinto jadi binaso

Malang dado ko baguncang
Bumi pun sato maradang
Ndeh malang...
Risau parasaan galau
Ka duri hati tarambau ndeh risau

Cinto putuih nan manyakik
Raso hino nan manyeso
Kok ado janjang kalangik
Den tinggakan Dunia nan ko

Lagu Terkait